Natur / Ekoturism  Ljungdalen

Det  här  är  våra  styrkor

Vi  bör  använda  och  marknadsföra  dessa !


 Vi vill utveckla hållbar, social naturturism i Ljungdalen.

 Det är viktigt för oss att respektera de olika intressena i denna region.


Definition:

Natur / Ekoturism avser former av naturturism som ansvarar för att minimera negativa miljöpåverkan

och sociokulturella förändringar, som bidrar till finansieringen

av skyddade områden och skapar inkomstmöjligheter för lokalbefolkningen.
Ekoturism kan också beskrivas som " naturskydd genom naturupplevelser ".