Renar  och  hundspann

När du kör draghund kan du komma nära renar. De strövar fritt i hjordar eller mindre grupper. Renarna är inte vilda utan har ägare. Det är mycket lätt att skingra en renhjord med Hundspann, men det är ett hårt och tidskrävande jobb att samla hjorden igen. Respektera samernas arbete och renarnas hälsa! Här är några tips och fakta om renar som är viktiga att känna till för dig som sledförare:


 

Renar behöver skyddas

 För att renkorna (vajorna) har betesro före och under kalvningen som sker

i slutet av april/slutet av maj.

För att renarna inte skall skingras i samband med vårflyttningen upp till fjället.

För att renar (t ex på grund av svåra  vinterbetesförhållanden) kanvara i dålig kondition. För att renarna skall få betesro på vinterbeteslandet i skogsområdet.


Så här gör du om du närmar dig en renhjord:

Sakta ned eller stanna.

Då går renarna oftast av spåret, speciellt om det finns rentramp på sidan. Kör lugnt förbi.

Om de inte går av spåret kan det bero på att de känner sig stressade eller att de inte hittar något lämpligt ställe att gå av på.

 

Stanna och vänta en stund. Om renarna inte kliver av spåret: kör sakta eller vänd. Om ni kommer till en öppning i skogen, en myr eller liknande: stanna sled, or kör sakta en omväg runt renarna. Vänta till alla renar har gått av spåret, de följer efter varandra. Om det finns svarta plastsäckar uppsatta efter spåret betyder det att det finns ren i området. Kör extra lugnt där!